شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

اعضای شورا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

دبیر شورای استانی : علی اصغر جمعه ای

سرپرست دبیرخانه شورا: محمد همتیان

تلفن: 31651310 (023)

نمابر: 33464500 (023)

پست الکترونیکی: shora@seccima.ir

وب سایت: dc.seccima.ir

همکاران دبیرخانه شورا: عالیه گرجی - حبیب الله صندوقدار 

اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورای استانی:

1- فتحعلی باویلی

 • مدیرعامل شرکت اریس سازه پارسیان

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

2- حمید علوی

 • مدیرعامل شرکت نمکهای باریم و استرانسیم آسیا

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

3- شهرام پرویز

 • مدیرعامل شرکت منسوج مصنوعی گرمسار

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

4-غلامرضا ابراهیمیان

 • مدیرعامل شرکت سیم و کابل مغان

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

5-مهدی جعفری

 • مدیرعامل شرکت الگانت

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

6- محمدعلی شریعت

 • مدیرعامل شرکت کلران

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

7- ناصر محمودی

 • مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان جوان اندیشان پویای قومس

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15

8- سعید ترکمان دهنوی

 • رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پلاستیک استان

 • تاریخ شروع عضویت: 1399/09/15