شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

ضرورت اصلاح دستورالعمل اقاله وثایق بانکی

لینک کوتاه :

????در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تاکید شد؛ ضرورت اصلاح دستورالعمل اقاله وثایق بانکی با مشورت بخش خصوصی

????اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با تاکید بر ضورت اجرای اقاله وثایق بانکی خواستار اصلاح دستورالعمل آن با توجه به نظرات مشورتی بخش خصوصی شدند.

لینک اصلی خبر :
http://www.ppdc.ir/fa/allnews/workgroups/471-1400-08-08-07-55-18.html