شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

استخراج رمز ارز

لینک کوتاه :

جلسه کارشناسی شورای گفتگو با موضوع بحث و بررسی در خصوص عدم امکان صدور پروانه بهره برداری در حوزه استخراج رمز ارز

هم اینک در محل اتاق بازرگانی