شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

بررسی افزایش قیمت مواد ناریه

لینک کوتاه :

 

جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور با موضوع بررسی افزایش قیمت مواد ناریه تشکیل شد .