شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: اتاق ایران

نشست هم‌اندیشی شوراهای گفت‌وگوی استانی مطرح شد: ضرورت انسجام بین مراجع متولی بهبود محیط کسب‌وکار

نشست هم‌اندیشی نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت‌وگو، دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی مورد