شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

روز: 20 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

انفجار در ذوب آهن استان سمنان

6نفر کشته و مجروح شدند / انتقال بعضی مصدومان به تهران حادثه انفجار در کوره ذوب آهن شهرک صنعتی پایتخت در شهر ایوانکی شهرستان گرمسار