شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

اعلام بازخورد چک یا سفته بازپرداخت بدهی سازمان های دولتی

لینک کوتاه :

▪️اعضای محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان ؛
اعلام بازخورد چک یا سفته بازپرداخت بدهی سازمان های دولتی با سلام احتراماً به استحضار میرساند براساس مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی استان بدلیل عدم پذیرش سفته توسط سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و به استناد بخشنامه شماره 307563/60 مورخ 16/12/99 و 118655/60 مورخ 11/05/99 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر اخذ چک یا سفته بعنوان تضمین بازپرداخت بدهی، چنانچه سازمانهای مذکور از پذیرش سفته خوداری مینمایند مراتب را همراه با مستندات لازم کتباً به این دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بشماره تلفن 02331651202 اعلام بفرمائید