شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

در نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد : تولی گری صنعت فرش

لینک کوتاه :

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی سمنان ؛ نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع تولی گری فرش از سازمان صنعت ، معدن و تجارت به میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در محل این دبیرخانه برگزار گردید
خسروی نماینده سازمان صمت استان تجاری سازی و صادرات را فرش یکی از عوامل الحاق به سازمان صنعت ، معدن و تجارت ارزیابی نمود
محمد همتیان سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان در این نشست گفت ، از آنجا که  سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در زمینه محصولات فرهنگی صاحب نظر می باشد ، امکان الحاق فرش به سازمان میراث میتواند مسیر توسعه این صنعت را دو چندان نماید .