شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

رفع مشکلات تعهدات ارزی در حوزه صادرات و واردات

لینک کوتاه :

در نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد :

رفع مشکلات تعهدات ارزی در حوزه صادرات و واردات با محوریت همکاری بانک ها
به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی باحضورمدیران ارزی بانک ها با دستور جلسه رفع تعهدات ارزی درمحل سالن جلسات این دبیرخانه برگزار گردید .
چتری مشاوربانکی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در این نشست گفت : بسیاری از واحدهای اقتصادی به دلیل تعهدات ارزی دچار مشکلات عدیده ای شده اند که لازم است واحدهای ارزی بانکها این موضوعات را جهت بررسی بیشتر به این دبیرخانه منعکس نمایند.
وی گفت : متاسفانه تاکنون بانک مرکزی واکنش مناسبی به موضوع رفع تعهدات ارزی نداشته و علیرغم آنکه مکاتبات مختلف با بانک مرکزی صورت پذیرفته است اما تاکنون بسیاری ازواحدها علیرغم رفع تعهدات ارزی همچنان در لیست سیاه قرار دارند . براین اساس لازم است دستگاه های اجرایی نظیر بانک مرکزی و گمرک مشکلات سامانه ای مابین خود را رفع نموده تا واحدهای تولیدی بیش از این متضرر نگردند.
در پایان مقرر شد مشکلات، موانع و راهکارها عملی مطروحه جمع بندی و در جلسه اصلی شورا مطرح گردد.