شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

تراکنش های بانکی

لینک کوتاه :

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان: نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی هزینه تراکنش های بانکی با حضور دارایی مدیر مخابرات منطقه سمنان برگزار گردید .