شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

محمدهمتیان :موضع شفاف اتاق بازرگانی مخالفت با قوانین سختگیرانه برای تولید کننده هاست .

لینک کوتاه :

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی با موضوع :
بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی با موضوع تایید خریدار در سامانه جامع تجارت برای محصولات پتروشیمی