شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی ؛ حق الثبت دفترخانه برای ترهین املاک

لینک کوتاه :

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت موضوع : بحث و بررسی درخصوص حق الثبت دفترخانه برای ترهین املاک