شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

جلسه کارشناسی با موضوع ماده 38 و 39 قانون تامین اجتماعی

لینک کوتاه :

به گزارش روابط عمومی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان  :

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با موضوع :بحث و بررسی در خصوص مشکلات تامین اجتماعی پیمانکاران ؛ مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ، مشکلات حوزه لیست بیمه ها ، ترکیب اعضای هیات بدوی ، ضرایب پیمان  با حضور نمایندگان انجمن پیمانکاران و مسئولین اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان در سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گردید .