شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: رئیس اتاق بازرگانی ایران ، رئیس اتاق بازرگانی  ، ایران ، اتاق بازرگانی ایران ،اتاق بازرگانی ، ایران ، غلامحسین شافعی ، روابط اقتصادی ، ایران و سنگاپور ، سنگاپور ، مناطق آزاد