شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

برچسب: رئیس اتاق بازرگانی ایران ، رئیس اتاق بازرگانی  ، ایران ، اتاق بازرگانی ایران ،اتاق بازرگانی ، ایران ، غلامحسین شافعی ، روابط اقتصادی ، ایران و سنگاپور ، سنگاپور ، مناطق آزاد