شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: شرایط اقتصادی،اقتصاد خارجی،بخش خصوصی،شورای گفتگوی سمنان،افتتاحیه

شرایط اقتصادی کشور

جناب آقای شافعی رئیس اتاق ایران و دبیر شورای مرکز : اکنون شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که تحمل و فرصتی برای آزمون و