شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: صادرکنندگان ، رفع تعهد ارزی ، سازمان توسعه تجارت ، توسعه تجارت ، تعهد ارزی ، پروانه‌های صادراتی ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی