شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

برچسب: صدور مجوز صنفی ، مشکلات صدور مجوز ، مجوز

مشکلات صدور مجوز صنفی

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران از سیاست یک بام و دو هوای صدور مجوز مراکز تفریحی انتقاد کرد و خواهان رفع سیاست شد. قانون