شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

برچسب: مرکز بهبود کسب‌وکار

نشست هم‌اندیشی شوراهای گفت‌وگوی استانی مطرح شد: ضرورت انسجام بین مراجع متولی بهبود محیط کسب‌وکار

نشست هم‌اندیشی نمایندگان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح دستاوردها و روند فعالیت شوراهای گفت‌وگو، دستورالعمل ارزیابی شوراهای استانی مورد