شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: نشست اتحادیه ، صادرکنندگان ، استان سمنان ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، سمنان ، اتحادیه ، دکتر ترکمان ، شرکتهای دانش بنیان ، مشکلات صادرات ، رئیس سازمان صمت ، تشنه دل