شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: نشست کارگروه شورا ،  آیین‌نامه ،  حوزه تعاونی‌ ، کشاورزی ،  قانون بخش تعاون ، کارگروه شورای ، تفکیک وظایف