شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

روز: 24 آذر 1400

ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

🖊 به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان: نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با موضوع بحث و بررسی درخصوص ماده ۶۴