شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

لینک کوتاه :

🖊 به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان:
نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با موضوع بحث و بررسی درخصوص ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم