شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک

لینک کوتاه :

سایت <<ثبت من>> یا همان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با هدف ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب یک سایت واحد راه اندازی گردیده است.

ورود به سایت و نحوه ثبت نام سایت ثبت من از طریق آدرس www.my.ssaa.ir امکان پذیر بوده و برخی از مهم ترین امکانات این سامانه عبارتند از: ثبت شرکت ها، تصدیق اصالت سند و استعلام ممنوع الخروجی.