شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

بازنگری قوانین مشاغل سخت زیان‌آور باتوجه‌به نوآوری‌های تولید

لینک کوتاه :

▪️ به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان:

نشست کارشناسی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بازنگری، وبررسی قوانین مشاغل سخت زیان‌آور باتوجه‌به نوآوری‌های تولید.