شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

عوارض نرخ جابه جایی کالا

لینک کوتاه :

🖊 به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان:

💢جلسه کارشناسی مشترک شورای گفتگوی مرکز ؛ سمنان و خراسان جنوبی در خصوص بحث وبررسی عوارض نرخ جابه جایی کالا تشکیل شد.