شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

بررسی مشکلات ارزی ، بانکی و گمرکی در واردات کالاها

لینک کوتاه :

دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان :کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به برخی مشکلات ارزی ، بانکی و گمرکی در واردات کالاها . گفتنی است این جلسه به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان برگزار شده است .