شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

بحث و بررسی اعتراض شرکتهای حمل و نقل در خصوص مالیات متمم

لینک کوتاه :

✒️به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی استان سمنان :
💢 نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با موضوع
بحث و بررسی درخصوص مراتب اعتراض شرکتهای حمل و نقل درخصوص اخذ مالیات متمم در محل اتاق بازرگانی سمنان