شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

برگزاری هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

لینک کوتاه :

برگزاری هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

این خبر متعاقبا تکمیل می شود .