شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

ارائه مشکلات واحدهای  پیمانکاری در کارگروه ستاد تسهیل

لینک کوتاه :

▪️در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد :

ارائه مشکلات واحدهای  پیمانکاری در کارگروه ستاد تسهیل

به گزارش روابط،عمومی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان این جلسه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار گردید.
محمد همتیان سرپرست شورای گفتگوی سمنان در این نشست گفت: از آنجا که در کارگروه ستاد تسهیل مواردی همانند مشاغل پیمانکاران لحاظ نشده است لذاضرورت دارد مورد فوق در شورای گفتگوی مورد بررسی قرار بگیرد
متولیان نماینده استانداری در این نشست گفت : مشکلات واحدهای تولیدی پس از احصا به سازمان صمت ارجاع داده میشود
وی ادامه داد : ضرورت دارد آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید مورد بازنگری قرار گیرد تاواحدهای پیمانکاری مشمول این حمایت قانونی بشوند
هراتیان نماینده صمت در این نشست گفت : در سامانه بهین یاب این امکان تعریف نشده است که مشکلات واحدهای پیمانکاران در سامانه مذکور درج شود
ذوالفقاری خانی رئیس هیات مدیره انجمن پیمانکاران در این جلسه گفت : ایجاد زیر ساخت راه های ارتباطی و ساختمانی توسط پیمانکاران اجرایی می‌شود و بسیار حائز اهمیت است که مشکلات این قشر در کارگروه ستاد تسهیل رسیدگی شود
وی گفت : ۱۲۳۵ واحد خدمات پیمانکاری عضو این اتحادیه می باشند