شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

تخصیص برق ( زیر 7 مگاوات )در شهرکهای صنعتی استان سمنان

لینک کوتاه :

به گزارش دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان :

جلسه ی بحث و بررسی در خصوص تخصیص برق در شهرکهای صنعتی استان ( زیر 7 مگاوات ) به واحدهای دارای مجوز در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان تشکیل شد .