شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

لینک کوتاه :

به گزارش دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان  با دو موضوع:

۱- بحث و بررسی در خصوص مشکلات حوزه تامین برق واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان

۲- بحث و بررسی در خصوص مشکلات حوزه امهال تسهیلات بانکی در زمان کرونا

برگزار شد.