شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

بحث و بررسی درخصوص مشکلات برق در حوزه کشاورزی

لینک کوتاه :

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی استان سمنان  :

جلسه  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکلات و تامین برق در حوزه کشاورزی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل شد .