شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

ابلاغ عدم اجرای معافیت بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در سال ۱۴۰۱

لینک کوتاه :

📌با توجه به استعلام انجام شده گمرک ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی معافیت های بند غ ماده ۱۱۹ و معافیت قانون معادن قابل اعمال نیست.
با توجه به ایهام برخی از گمرکات اجرایی متن ذیل به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ گردد

۱- ماشین آلاتی که در سال ۱۴۰۰ اظهار و بصورت کامل ترخیص شده است در صورت ارائه مجور معافیت در مهلت شش ماهه بند ۳ ماده ۱۳۵ قانون پذیرش مراتب یا رعایت سایر مقررات بلامانع است .

۲- در صورت ترخیص درصدی کالا در سال گذشته صرفا مقدار کالای ترخیص شده در سال جاری مشمول معافیت نبوده و مشمول پرداخت جریمه نیز نمی باشد .

۳- ماشین آلاتی که در سال جاری و تا قبل از صدور بخشنامه این دفتر اظهار گردیده است ضمن عدم شمول معافیت مشمول جریمه نمی گردد

۴- کالاهایی که علیرغم ورود و صدور معافیت در سال ۱۴۰۰ هنوز اظهار نشده است مشمول معافیت نمی گردد .

۵- پرونده های اختلافی در ارتباط با این بخشنامه قابل بررسی پر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشد .

۶-  عدم شمول معافیت شامل ماشین آلات معدنی موضوع ماده ۱۰۹ قانون معادن نیز می گردد .

بموجب پاراگراف اخر بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشد .

اصل نامه را در اینجا ببینید