شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

 جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

لینک کوتاه :

 جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت سه موضوع ذیل در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل شد.

موضوع جلسه: 👇
۱-بحث و بررسی در خصوص مشکلات حوزه چکهای صیادی
۲- افزایش سقف تسهیلان سرمایه در گردش اعطایی به واحدهای تولیدی با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات
۳-بحث و بررسی در خصوص مشکلات واحدهای راکد در اخذ تسهیلات از بانکها