شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

هشتادو چهارمین جلسه شورای گفتگوی استان سمنان

لینک کوتاه :

هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان . هم اینک با حضور استاندار ، رئیس اتاق بازرگانی و مدیران اجرایی در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان در حال برگزاری است .