شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

لینک کوتاه :

جلسه شورا

جلسه کارشناسی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با موضوع« بحث و بررسی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ثابت و استهلاک ماشین آلات واحدهای صنعتی و مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی و صنعتی » در محل اتاق بازرگانی استان سمنان برگزار گردید.