شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

جلسه کارشناسی شورای گفتگو با موضوع حد اعتبار در حسابهای جاری

لینک کوتاه :

جلسه کارشناسی شورای گفتگو با موضوع حد اعتبار در حسابهای جاری

برگزاری جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در محل اتاق بازرگانی سمنان با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی با موضوع : حد اعتبار در حسابهای جاری

 

در همین رابطه :

گزارش تصویری از هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان
برگزاری جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان ؛