شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: رمز ارز،پروانه بهره برداری

استخراج رمز ارز

جلسه کارشناسی شورای گفتگو با موضوع بحث و بررسی در خصوص عدم امکان صدور پروانه بهره برداری در حوزه استخراج رمز ارز هم اینک در