شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

برچسب: ماشین آلات کشاورزی ، مکانیزاسیون ، حمیدرضا نامی ،خبرگزاری صداوسیما ، مرکز توسعه مکانیزاسیون ، وزارت جهاد کشاورزی