شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

دریافت سود مرکب

لینک کوتاه :

به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان :

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع « بررسی دریافت سود مرکب براساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»