.wptb-builder-panel { left: unset !important; }

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

رتبه هفتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در میان 24 استان

لینک کوتاه :

عملکرد شایسته و در حد انتظار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰

دبیرخانه شورای گفتگوی استان سمنان : به گزارش عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و همچنین مقایسه تطبیقی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، استان سمنان به همراه ۱۰ استان دیگر از جمله آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خوزستان ، مرکزی ، کرمان ، خراسان رضوی ، آذربایجان غربی ، یزد ، چهار محال و بختیاری و کرمانشاه توانست در گروه اول این گزارش قرار بگیرد .
گفتنی است شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود یکی از مکانیسمهای موجود در راستای هم افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه گذاری به منظور نیل به توسعه اقتصادی کشور می باشد .
شایان ذکر است شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با امتیاز ۸۳/۲ در رتبه هفتم در میان ۲۴ استان کشور قرار گرفت .
در این گزارش که از سوی وزیر کشور به ریاست محترم جمهور ارائه گردید همچنین پیشنهاد شد که از این پس مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد .

گزارش وزیر کشور به رئیس جمهور