شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

ارزیابی عملکرد شورای گفتگوی سراسر کشور

لینک کوتاه :

▪️در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انجام شد :

ارزیابی عملکرد شوراهای گفتگوی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سمنان ، در جلسه ای با حضور کلیه دبیران سراسر کشور ، ارزیابی عملکرد شوراهای گفتگوی سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت .