شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354-1-pvpeig4a99z7436kt4iyqufq2mvobolk2w7f0ptbz6 copy2

گزارش تصویری هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

لینک کوتاه :

هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور استاندار محترم سمنان ، رئیس اتاق بازرگانی ، کلیه مدیران دستگاههای اجرایی استان و فعالین بخش خصوصی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد .

جلسه شورای گفت و گو

 

درهمین رابطه :

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت مسائل بانکی پیمانکاران و تولید کنندگان
جلسه کارشناسی در خصوص مشکلات مالیاتی کشاورزان و پیمانکاران
هشتادو پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان