شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان

logo-o-2048x354

جلسه کارشناسی و بررسی مشکلات و معایب کلیه سامانه های اداری مرتبط با بخش خصوصی

لینک کوتاه :

جلسه کارشناسی و بررسی مشکلات و معایب کلیه سامانه های اداری

جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع : بررسی مشکلات و معایب کلیه سامانه های اداری مرتبط با بخش خصوصی در محل سالن جلسات شماره ۲ اتاق بازرگانی سمنان برگزار گردید.

این جلسه به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی سمنان برگزار شد و کارشناسان کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط حضور داشتند .

 

در همین رابطه :

« نحوه ثبت اظهارنامه های صادراتی در سامانه جامع تجارت »
ارائه مشکلات واحدهای  پیمانکاری در کارگروه ستاد تسهیل
محمدهمتیان :موضع شفاف اتاق بازرگانی مخالفت با قوانین سختگیرانه برای تولید کننده هاست .
نشست کارشناسیبررسی کمبود نیروی کار متخصص